Del: - -

Tværfagligt samarbejde har sikret kvaliteten af værnemidler

I Viborg Kommune har ledelsen etableret en værnemiddelorganisation på tværs af forvaltninger og fagfolk. Det har sikret godt arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere og tilstrækkeligt med forsvarlige værnemidler.

Med en stor efterspørgsel følger ofte et stort udbud. Men det øgede udbud koster nogle gange på kvaliteten. Sådan har det været for store mængder af værnemidler, der er kommet på markedet som følge af Covid-19. For at sikre tilstrækkelige mængder af forsvarlige værnemidler og for at undgå, at dårlig håndsprit og tvivlsomme rengøringsmidler spredes rundt til arbejdspladser og i sundhedsvæsenet, har man derfor i Viborg Kommune etableret en intern værnemiddelorganisation.

Her har fagfolk, konsulenter og medarbejdere i et tværfagligt og systematisk samarbejde sørget for, at håndteringen og kvaliteten af værnemidlerne har levet op til en lang række krav. Det er en opgave, der har krævet vidtrækkende kompetencer inden for bl.a. lagerstyring, indkøb, organisering, distribution og ikke mindst arbejdsmiljø.

Kvalitetskontrol og sikkerhedsvurderinger

Én af dem, der har bidraget til arbejdet i værnemiddelorganisationen, er udviklingskonsulent i Viborg Kommunes afdeling for Arbejdsmiljø og HR, Renée Malthe Rinke Roldsgaard. Hendes primære ansvar har været at stå for kvalitetskontrollen af produkterne og sikkerhedsvurderingerne af den måde, de store mængder af sprit og rengøringsmidler bliver håndteret på.

“Fra min stol har det særligt drejet sig om to ting - at beskytte vores borgere og medarbejdere, og at de medarbejdere, der enten har skullet håndtere eller benytte sig af værnemidlerne, har haft den fornødne viden til at kunne gøre det,” siger Renée Malthe Rinke Roldsgaard.

Fra et arbejdsmiljømæssigt perspektiv har tre faktorer gjort sig gældende i kontrollen med værnemidler. Først og fremmest er det vigtigt at vide, hvilke produkter kommunen modtager. Derefter skal værnemidlernes kvalitet kontrolleres. Og til sidst tjekkes der for, om den nødvendige viden er tilgængelig for dem, der skal bruge værnemidlerne.

På et centralt lager er produkterne blevet gennemgået, kvalitetssikret og blevet efterset for den rette faremærkning samt de fornødne beskrivelser og brugsanvisninger. På den måde har de medarbejdere, der har skullet bruge værnemidlerne, for eksempel plejepersonale, ikke været i tvivl om, hvordan de skulle håndtere produkterne. Når nogle af værnemidlerne ikke kunne godkendes, har værnemiddelorganisationen i Viborg blandt andet haft samarbejde med Miljøstyrelsen, så produkterne så vidt muligt ikke kom i omløb andre steder i landet.

En brik i et større puslespil

Inden diverse desinfektionsmidler er sendt med lastbiler ud i det kommunale sundhedsvæsen og på arbejdspladser, er chaufførerne blevet undervist i at transportere farligt gods. Ligeledes er medarbejderne på lageret blevet introduceret i at pakke de store mængder sprit på en forsvarlig måde.

Opgaven i at sørge for, at chauffører og lagermedarbejdere er blevet undervist, har været en brik i et meget stort puslespil. Her understreger Renée Malthe Rinke Roldsgaard værdien af den store opbakning på tværs af forvaltninger og faggrupper, som værnemiddelorganisationen har fået.

“Der har været en fælles erkendelse af, at vi skal beskytte medarbejdere og borgere i mødet med hinanden og samtidig give borgerne den ydelse og omsorg, de har brug for. Til daglig arbejder vi med meget forskellige ting i kommunen, men her havde vi et fælles mål, og det har givet en stærk følelse af fællesskab.”

Afgørende med en stærk ledelse

Men en stærk holdånd gør det ikke alene. Hvis ikke ledelsen bakker op om så stor en logistisk og organisatorisk opgave, som værnemiddelorganisationen har været, er det næsten umuligt at få det til at lykkes.

Ifølge Renée Malthe Rinke Roldsgaard har det derfor haft en afgørende betydning, at den kommunale ledelse fra starten har været enige om, hvad opgaven med værnemiddelorganisationen bestod i. Den enkeltes rolle har været tydeligt defineret, og der er blevet udstukket klare retningslinjer for den enkeltes opgave og ansvarsområde.

“Som alle andre kan jeg ikke lade være med at tænke, om der kan komme en bølge to. Det giver en god ro i maven, at jeg ved, at vi kan agere hurtigt i en krisesituation, og jeg har følelsen af, at vi lokalt i Viborg kan håndtere det, hvis det skulle ske,” siger Renée Malthe Rinke Roldsgaard.

Tre vigtige pointer fra Viborg Kommune

  • Det har krævet en stærk ledelse, der tydeligt har defineret arbejdsopgaverne, udpeget de rigtige fagfolk og givet deres medarbejdere mulighed for at arbejde fuldtid på opgaven.
  • De ansvarlige nøglepersoner har været på plads fra dag ét, så det har været muligt hurtigt at træffe de nødvendige beslutninger i opbygningen af værnemiddelorganisationen.
  • Der har været et entydigt fokus på to ligeværdige mål: Sikring af borgernes velfærd samt et sikkert og godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Senest revideret den 2. september 2020