Del: - -

Det er okay at rette på en kollega

Hvis de gode vaner skal fortsætte, og smitten skal stoppes, er det altafgørende, at både ledere og medarbejdere insisterer på at minde hinanden om at spritte hænder.

Af Stephanie Hollender

Mange af os ved det godt - det er vigtigt, at vi bliver ved med at spritte vores hænder for at forhindre smitte. Alligevel kan det være svært at holde fast i den hygiejnestandard, der er kommet i kølvandet på Covid-19.

Nøglepersonerne og lederne har et særligt ansvar for, at de hygiejniske principper bliver håndhævet og ikke mindst overholdt. Udover at blive ved med at sætte fokus på hygiejnen, kan de gå foran og vise det gode eksempel ved at opfordre til, at medarbejderne også minder dem om de hygiejniske principper.

Men lederen kan ikke stå alene, mener Morten Westerbjerg Andersen, der er chef for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling på Rigshospitalet. Dels fordi vedkommende ikke altid er på arbejdspladsen, dels er det vanskeligt at lede uden følgeskab. Han understreger, at den enkelte medarbejder også har et ansvar og især i konkrete situationer. Det kan være en vanskelig manøvre at minde sine kollegaer om at overholde hygiejnereglerne.

“Det kræver mod, for det er aldrig nemt at være den, der holder fast. Man kan hurtigt blive betragtet som den gamle sure mand eller hende den overforsigtige,” siger Morten Westerbjerg Andersen.

Tryghed arbejdspladserne

På Rigshospitalet tilbyder hygiejnesygeplejersker fra Infektionshygiejnisk Enhed i samarbejde med arbejdsmiljøkonsulenter fra Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling at besøge afdelingerne. Her har ledelsen og medarbejderrepræsentanterne mulighed for at få råd og vejledning med henblik på at forebygge smitte af Covid-19, herunder at fastholde de basale retningslinjer for at forebygge smitte. Udover at svare på praktiske spørgsmål, der vedrører korrekt brug af værnemidler, taler teamet også med afdelingerne om deres erfaringer, det der er svært, og hvad der fungerer godt i forhold til de mange nye hygiejnetiltag.

Morten Westerbjerg Andersen fortæller, at ét af de emner, som fylder i afdelingerne, er tryghed blandt medarbejderne. For tryghed på flere niveauer er vigtig, når det kommer til at fastholde den høje hygiejnestandard. Og den tryghed kommer blandt andet ved, at kollegaer og ledere tør minde hinanden om de basale hygiejneregler.

“Vi er alle mennesker, der fejler. Jeg kommer også til at gå for tæt på, fordi jeg i min iver er ved at fortælle en kollega noget,” siger Morten Westerbjerg Andersen.

Vær konkret

I plenum kan man derfor aftale, at det er okay at påpege, når en kollega glemmer at spritte sine hænder eller kommer til at hoste i hånden. Det er en god idé at tale om konkrete eksempler for, hvornår og hvad der er okay at sige til hinanden på arbejdspladsen. De specifikke eksempler og retningslinjer skaber både tryghed og en åben kultur på arbejdspladserne. Hvis der alligevel på trods af det er en kollega, der bliver sur eller fortørnet, kan man vende tilbage til, hvad man konkret har aftalt i fællesskab. Det kan tage brodden af eventuelle konflikter.

“Hvis en kollega hoster i hænderne, har man pligt til at sige det hinanden. Det, der skaber den største tillid, er, at man er transparente overfor hinanden. Det modsatte skaber mistillid i et fællesskab,” siger Morten Westerbjerg Andersen.

I bund og grund handler det at fastholde nye arbejdsrutiner om kulturen på en arbejdsplads. Alle arbejdspladser er forskellige, og der er derfor ikke én opskrift, der passer til alle. Man kommer ikke udenom, at lederen og nøglepersonerne spiller en vigtig rolle, men det kræver også en vis kreativitet, når man gentagne gange må gøre opmærksom på håndhygiejnen. Her må arbejdspladserne prøve sig frem, for:

“Hvis man bliver ved med at synge den samme sang, så strander det,” lyder det fra Morten Westerbjerg Andersen

Punkter rygterne

Når det kommer til Covid-19, er der fortsat mange uvisse faktorer i spil. Der florerer en del information i medierne, og man kan være nervøs for selv at blive smittet eller smitte andre. Når utrygheden ikke bliver sagt højt, kan den risikere at fylde og fjerne fokus fra selve arbejdet. Omvendt kan medarbejdere, der ikke føler den samme grad af utryghed, have svært ved at forstå dem, der er utrygge. Det er afgørende at finde en balance, så utrygheden ikke kommer til at fylde så meget, at man ikke tør komme på arbejde, lyder det fra Morten Westerbjerg Andersen.

“Det er vigtigt, at dem, der er meget utrygge, og dem, der ikke er så utrygge, hører hinanden og ser, at verden ser forskellig ud fra hver sit synspunkt,” siger han.

Som leder og nøgleperson kan man være med til at skabe mere tryghed ved at luge ud i rygterne og informere personalet ud fra disse tre spørgsmål:

  1. Hvad ved vi?
  2. Hvad ved vi, der ikke passer?
  3. Hvad er vi ved at undersøge?

Helt essentielt er det, at alle hejser flaget for de mest basale hygiejniske tiltag såsom at spritte hænder, hoste i ærmet og holde afstand uden at være alert.

Fire råd til at fastholde fokus på håndhygiejne

  • Aftal, at det er i orden at hjælpe hinanden med at overholde de hygiejniske principper. Det er lettere at undgå dårlig stemning, når I i forvejen har talt om, at det er menneskeligt at fejle, og at det derfor er okay, at I minder hinanden om den gode håndhygiejne.
  • Italesæt utrygheden. Når I taler højt om det, der er svært og utrygt, er det nemmere at handle på utrygheden og punktere eventuelle rygter.
  • Gør aftalerne og retningslinjerne konkrete, så I undgår misforståelser.
  • Hvis ledelsen og nøglepersonerne mister fokus, skrider det. Men husk også, at det er svært at lede uden følgeskab. Som medarbejder har man også et ansvar for at bevare fokus og især i konkrete situationer.

Senest revideret den 03. september 2020