Del: - -

Teamarbejde

Medarbejdere føler sig mere trygge og arbejder mere effektivt i det åbne kontor, når de har et sted, hvor de hører til. Derfor er det vigtigt at indrette små enheder, mener Astrid Bartholdy Damsager, udviklingskonsulent i Slots- og Ejendomsstyrelsen. Det kalder hun anden generation af de åbne kontorer.

Plads til teamkultur

I mange storrum er respekten for den enkelte medarbejders særlige arbejdssituation imidlertid blevet tilsidesat til fordel for arkitekturen. Det mener forskningsadjunkt Ulrik Stylsvig Madsen fra Kunstakademiets Arkitektskole. Han ser fremtidens kontor som åbent, men med mange kroge, hvor de enkelte teams kan skabe deres egen kultur.

Alle pladser er ens

Økonomistyrelsen er et af de steder, hvor man har valgt et ensart udseende på alle arbejdspladser.

- Vi indretter ikke specielle kontorer til callcenter eller til kontorchefer, vi indretter med ens inventar, og forholdene er ens for alle fra yngste elev til ældste chef. Det er et bevidst strategisk valg, at indretningen skal fungere i enhver tænkelig arbejdsfunktion i de forskellige team, fortæller chefkonsulent Pernille Helms.

Team for åbne døre

Helt anderledes ser det ud i Jobcenter Københavns, hvor de ansatte her hver sit kontor. Det største team på fire kontorer har med åbne døre imellem sig skabt sit eget lille rum. Men det er vigtigt, at disse døre også ind imellem bliver lukket.

- Der er træffetid i en time hver dag, og da er samtlige medarbejdere ved telefonen og skal være koncentrerede om samtalen. Desuden skal borgere kunne komme på kontorerne, og eftersom man ikke kan tage to borgere ind samtidig, vil det lamme for mange kollegaer i deres arbejde, hvis man sad for mange sammen, siger teamchef Jørgen Wedele-Petersen.


Senest revideret den 30. april 2020