Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere
Du vil møde 400 fagfæller og derudover få:
 • Et styrket fagligt fællesskab om arbejdsmiljø.
 • 3 stærke faglige oplæg i plenum.
 • 12 workshops med solide eksperter i relevante emner.
 • 7 miniplenums ved erfarne oplægsholdere, forskere med videre. 
 • Adgang til arbejdende udstilling med hjælpemidler,
  for eksempel indenfor forflytning, akustik, indretning,
  lys, luft og bevægelse m.m.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmeld jer her
Del: - -

Bliv enige om, hvad der er "rigtigt" arbejde

Succes med overgang til åbne kontormiljøer står og falder med de ansattes arbejdsopfattelse.

Af journalist Søren Svith, Periskop

Processen er vigtig. Ledelsens deltagelse er vigtig. Men hvis det ikke lykkes at ændre medarbejdernes opfattelse af, hvad der er ”rigtigt arbejde”, er der ikke store chancer for succes i overgangen til at arbejde i åbne kontormiljøer.

Det er hovedresultatet af en undersøgelse af tre danske kontorarbejdspladser, som forskere fra Center for New Ways of Working har lavet som led i en stor, nordisk undersøgelse af emnet. Forskerne peger på, at en nyt begreb, ”arbejdsopfattelse” eller ”conception of work”, er centralt i forståelsen af, hvorfor nogle omstillingsprocesser virker, og andre ikke gør det. 

- Vi ledte ikke efter begrebet arbejdsopfattelse, men fandt det tilfældigt, fordi der var så stor uoverensstemmelse,,mellem hvad vi så folk lave, og hvad de selv beskrev, fortæller souschef Eva Bjerrum fra Center for New Ways of Working ved Århus Universitet. 

Rigtigt arbejde – og så forstyrrelse 

Eva Bjerrum og hendes kolleger undersøgte et advokatfirma, en IT-virksomhed og en medievirksomhed. Kun på medievirksomheden svarede medarbejdernes opfattelse af, hvad der er rigtigt arbejde til det, de faktisk brugte deres arbejdstid på. 

På advokatkontoret var modsætningen mellem medarbejdernes beskrivelse af deres arbejde og forskernes observationer meget markant.

- De medtog fx slet ikke uformelle møder eller arbejde hjemmefra. Kun arbejdet med individuelle sager, blev taget med, når de over for os beskrev deres arbejdsdag, fortæller Eva Bjerrum.

Utilfredshed og stress 

Folk laver en masse forskellige aktiviteter i løbet af en arbejdsdag, men det er kun noget af det, de betragter som rigtigt arbejde. Andet opfatter de typisk som forstyrrelser. Det kan være i form af snak, uformelle møder, telefoner og e-mails.

- Jo større forskel der er imellem opfattelsen af arbejde, og det arbejdsdagen reelt består af, desto større utilfredshed vil der være blandt medarbejderne. Hvis ny kontorindretning inviterer til mere af det, som medarbejderne opfatter som forstyrrelse, vil der opstå problemer, siger Eva Bjerrum

Hun peger på, at arbejdspladsen ikke kun får utilfredse og frustrerede medarbejder, men også problemer med stress.

- Det er klart, at hvis de kun opfatter en lille del af deres arbejde som rigtigt arbejde, vil de pålægge sig selv store arbejdsbyrder, og det er efter min mening en af årsagerne til det grænseløse arbejde, som invaderer fritiden og familielivet, siger Eva Bjerrum.

Ændring af arbejdsopfattelsen 

Hvis man som leder eller arbejdsplads vil forsøge at ændre arbejdsopfattelsen, bør man efter Eva Bjerrums mening tage fat på fire årsager til den nuværende arbejdsopfattelse i virksomheden eller på arbejdspladsen:

 • Vane - industrisamfundets fokus på produktet
 • Planlægning - det uplanlagte bliver ikke betragtet som arbejde
 • Incitament – Ledelsen skal på banen med ros, belønning og eget eksempel
 • Protest – arbejdsopfattelsen kan være en protest mod forandringer, som man ikke er inddraget i.

Læs cases: 


Senest revideret den 29. april 2021