Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere
Du vil møde 400 fagfæller og derudover få:
  • Et styrket fagligt fællesskab om arbejdsmiljø.
  • 3 stærke faglige oplæg i plenum.
  • 12 workshops med solide eksperter i relevante emner.
  • 7 miniplenums ved erfarne oplægsholdere, forskere med videre. 
  • Adgang til arbejdende udstilling med hjælpemidler,
    for eksempel indenfor forflytning, akustik, indretning,
    lys, luft og bevægelse m.m.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmeld jer her
Del: - -

Storrummet har en fremtid

Selv om storrummet ofte bliver mødt med stor skepsis blandt ansatte, har Rambøll og TrygVesta valgt at indrette åbne kontorer i deres kommende hovedkontorer. De har lært af deres fejl, men har valgt forskellige løsninger.

Af journalist Petra Sjouwerman, Periskop

”Vi vil gerne signalere åbenhed, fleksibilitet og dynamik, og derfor har vi valgt et åbent hus,” siger Søren Børsting Aagaard, projektchef bygherrerådgivning ved Rambøll Danmark, rådgivende ingeniørvirksomhed. Det nye hovedkontor i Ørestaden skal stå færdigt i august 2010, og vil give plads til 1.800 personer.

Rambøll har lært af fortiden og af problemerne, der tit opstår i det åbne kontorlandskab med indeklima, støj og temperatur. Derfor har virksomheden skærpet kravene til den fremtidige bygning. Udover de støjdæmpende lofter og gulve, har man valgt en ekstra lydisolering af absorberende materialer på væggene. Derudover er standarden for den tilladte temperatur om sommeren sænket.

Hovedkontoret bliver indrettet med åbne kontorer til små grupper med plads til op til 4 medarbejdere og såkaldte ’lommer’ med plads til 8-12 personer. For at undgå støj og forstyrrelser vil lommerne være afskærmet, med møderum og stillerum på den ene side og facaden på den anden. Det betyder, at der ikke går kollegaer direkte forbi. Men fordi møderum og stillerum er lavet af glas, kan man stadig kigge igennem.

Lukkede kontorer

Men selv om Rambølls nye hovedkontor skal udstråle dynamik og åbenhed, har virksomheden valgt at indrette individuelle kontorer for at imødekomme de medarbejdere, der ikke trives i storrum. Hvem der kommer til at sidde i lukkede kontorer er op til medarbejdere individuelle behov.

”Vi kigger på medarbejdernes særlige behov. Der kan være en person, som har problemer med hørelsen, som måske selv taler højt. Eller nogle, som generelt har svært ved at arbejde i det åbne kontorlandskab. Det skal ikke være ens status, som afgør, hvor man sidder,” siger han.

Alt i alt vil fordelingen være 20 procent lukkede rum og 80 procent åbne rum med lommer.

Understøtte nye arbejdsformer

Hos forsikringsselskab TrygVesta har man til gengæld valgt, at alle medarbejdere, også topledelsen, skal arbejde i åbne kontorlandskaber.

”Vi har erfaring med de negative sider af åbne kontorer og har haft problemer med støj, ventilation og lys. Men vi har lært af vores fejl og har derfor valgt at indrette åbne kontorer i vores nye hovedkontorer. Det er en strategisk beslutning, fordi vi vil bruge det som et redskab til forandring. Målet er at skabe fysiske rammer, der understøtter nye arbejdsformer,” siger Espen Opedal, nordisk projektdirektør hos TrygVesta.

Virksomheden vil dele rummet op i ’arbejdszoner’, med plads til mellem 20 og 40 personer, og lave indbydende fællesområder med stillerum, mødelokaler, lounges, sofaarrangementer og kaffebarer, hvor der er plads til diskussioner, fordybelse eller afslapning, og hvor man kan løse en problemstilling over kaffekoppen.

”Man arbejder jo ikke kun ved sit skrivebord,” siger Espen Opedal.

Byggeriet af TrygVestas nye hovedkontor i Ballerup, ’Det Levende Hus’, startede i april 2009. Det skal stå færdigt næste år og give plads til 1.500 medarbejdere. Samtidigt skal hovedkontoret i det norske Bergen, med 1.000 medarbejdere, bygges om. Projektet i de to lande er identiske.

Lært af pilotprojekter

Espen Opedal understreger, at der ikke er tale om et uigennemtænkt storkontor. For at undgå støjgener og forstyrrelser har virksomheden hentet inspiration fra en række andre virksomheder. Derudover har man i 2008 udført to pilotprojekter både i Ballerup og i Bergen, hvor mere end 100 medarbejdere har bidraget med idéer og forslag til deres nye arbejdsplads.

I pilotprojekterne viste det sig blandt andet, at medarbejderne ikke automatisk bruger fællesområderne. Derfor har virksomheden valgt at give lederne en nøglerolle. Selv om huset først står færdigt i 2010, har allerede 150 ledere været på kursus, så de er klar over grundtanken i konceptet og kan overbevise deres medarbejdere om, at fællesområder også er en del af arbejdsmiljøet.

For at undgå støjgener har man skabt forskellige akustiske miljøer, der er tilpasset de aktiviteter, der kommer til at foregå. I alle arbejdszoner er der absorberende overflader, som fx er gemt i kunstplakater på væggene. Derudover er der tæpper på gulvet, mens der er trægulve i fællesområderne.

Slut med papirkurve

Som noget nyt har virksomheden valgt at stryge alle papirkurve for at sikre, at medarbejderne en gang imellem bevæger sig væk fra skrivebordene. Affald skal afleveres til de adskilte skraldespande på hver etage. Også den personlige printer på skrivebordet bliver udskiftet med en lokal printer, så alle skal hente deres udskrevne dokumenter ved bestemte centrale printere.

Samarbejde på tværs af lommerne

Ifølge Søren Børsting Aagaard fra Rambøll har det åbne kontor flere fordele end ulemper, når man vil skabe et aktivitetsbaseret arbejdsmiljø.

”Man kan se folk. Det gør det lettere at komme i kontakt med hinanden og samarbejde, også på tværs af lommerne,” siger han og understreger, at det netop hos Rambøll, som arbejder med projekter, skal være muligt at flytte sig rundt efter opgaverne.

”Alle medarbejdere har en bærbar, en mobil og et begrænset personligt arkiv, som ikke fylder mere end en flyttekasse. Allerede nu er det relativt enkelt at flytte sin arbejdsplads til et andet skrivebord. Det skal man også kunne i det nye hus. Vi vil ikke sætte skillevægge op,” siger Søren Børsting Aagaard.


Senest revideret den 30. april 2020