Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere
Du vil møde 400 fagfæller og derudover få:
  • Et styrket fagligt fællesskab om arbejdsmiljø.
  • 3 stærke faglige oplæg i plenum.
  • 12 workshops med solide eksperter i relevante emner.
  • 7 miniplenums ved erfarne oplægsholdere, forskere med videre. 
  • Adgang til arbejdende udstilling med hjælpemidler,
    for eksempel indenfor forflytning, akustik, indretning,
    lys, luft og bevægelse m.m.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmeld jer her
Del: - -

Fleksibilitet for medarbejderne i Jyske Bank

Jyske Banks hovedæde indrettede sig med storrum. Det skete ikke for at spare plads, men for at få mere engagerede og tilfredse medarbejderne. Det er bl.a. lykkedes med fleksible arbejdspladser.

Fra at have hver sin faste arbejdsplads i mindre og større rum, sidder medarbejdere i Jyske Banks hovedsæde i Silkeborg nu i storrum med fleksible arbejdspladser. Målet har ikke været at spare kvadratmeter, men at få større involvering og tilfredshed blandt medarbejderne. Det er nået.

Den private ejendomsret udfordret

De godt hundrede IT-medarbejdere i Jyske Banks hovedsæde i Silkeborg sidder ikke på det samme sted i ret lang tid ad gangen. Alt efter hvad de laver, og hvem de samarbejder med, flytter de rundt mellem arbejdspladsens skriveborde.

- Vi har set det som en nødvendighed, at der er et stort og mangfoldigt udbud af arbejdspladser. Målet har været at skabe større tilfredshed med arbejdspladserne og få en større involvering fra medarbejderne, ikke at spare kvadratmeter. Vi udfordrer den private ejendomsret til bord og stol for bedst at kunne tilgodese den forskellighed, vi medarbejdere nu engang består af.

Det at gå på arbejde ikke er at sidde et bestemt sted, men at udføre en proces. Hvor man så sidder for at udføre sit arbejde, kommer an på hvilken karakter arbejdet har, siger arkitekt og funktionsleder i Jyske Bank Ruth Rôin.

Lyt til de ansatte

Forud for den nye indretning for to år siden gik en gennemgående undersøgelse af medarbejdernes behov. Ved en workshop blev de godt hundrede personer i IT-afdelingen hver især bedt om at give deres mening til kende. 

- Formålet var at få medarbejderne til at sætte fokus på dem selv og deres arbejde. Der var spørgsmål om, hvad en god arbejdsdag er, om deres arbejdsrelationer til personer, teams og afdelinger og fremtidige arbejdsrutiner. Lytter man ikke til de kloge hoveder, der er i banken, kan man ikke skabe et miljø, som passer til den mangfoldighed, de mennesker består af, siger Ruth Rôin. 

Det kom til at betyde, at nogle medarbejdere i Jyske Banks hovedsæde stadig arbejder fra faste pladser. 

- I et område, hvor folk aldrig arbejder i projekter og ikke er væk til kurser og møder, og hvor de har en masse teknik omkring sig, vil det være uhensigtsmæssigt for dem ikke at sidde det samme sted hver dag, siger Ruth Rôin.

Samarbejde og videndeling

Af undersøgelsen fremgik det, at medarbejderne arbejder meget forskelligt. Det understøtter Ruth Rôiens tese om, at man ikke bare kan placere skriveborde på en tegning, men at man bliver nødt til at se på, hvordan medarbejderne arbejder hver især. Det fører til forbedret samarbejde og videndeling. 

- Dynamikken med at dele arbejdspladser og viden er i højsædet hos os. Det er sundt at flytte sig ind imellem, og det er nemmere at gøre, når man ikke føler, at han eller hun tog ”mit” bord. Bordene er alles, og man kan tage den plads, man har brug for, alt efter hvilken aktivitet man skal udføre, og hvem man skal arbejde sammen med.

I Jyske Bank arbejder vi meget i projekter, og er du med i tre projekter, kunne du i princippet optage tre pladser tre forskellige steder i komplekset. Men det er jo ikke hensigtsmæssigt, når man alligevel kun kan være ét sted ad gangen, siger Ruth Rôin. 

Positive medarbejdere

Jyske Bank undersøgte, hvor meget medarbejderne egentlig er til stede på arbejdspladsen, og det viste sig, at folk i visse afdelinger havde en fraværsprocent på knap 60.

- De arbejder selvfølgelig, men de er ofte til workshops, kurser eller kundebesøg, og så gælder det jo om at optimere den plads, vi har til rådighed, bedst. Her kan fraværsprocenten være en indikation, siger Ruth Rôin. For at arbejdet i storrum skal være optimalt, er det en forudsætning, at der er mulighed for at benytte mindre arbejdssteder.

I Jyske Bank er der sammen med de traditionelle skriveborde møderum også flexrum, hvor man har mulighed for at trække sig tilbage, og touch-down arbejdspladser, som er et mødebord midt i lokalet, hvor der er mulighed for opkobling på en computer. Det bliver brugt som et mødebord eller en egentlig arbejdsplads imellem nogle møder. 

- Den multifunktionalitet vil vi gerne have ind i arbejdspladserne, og den gør, at folk arbejder mere varieret i dag end tidligere. I vores APV viser det sig også, at medarbejderne er meget, meget positive overfor den nye indretning, siger Ruth Rôin og understreger, at den proces, der er i gang, er i stadig udvikling og gerne skal brede sig til bankens øvrige afdelinger.


Senest revideret den 21. februar 2020