Værktøj 2: Prioritering af opgaverne

Dette værktøj giver inspiration til en fælles drøftelse af, hvordan I prioriterer jeres opgaver. Værktøjet består af to øvelser.

Dette værktøj kan anvendes i arbejdsgrupper, team, afdelinger eller for den samlede personalegruppe. Del store grupper op i mindre grupper på 4-6 deltagere. Det er en fordel, af grupperne består af kolleger, der arbejder sammen i hverdagen.

Fakta om materialet

Type: Værktøj

Sidetal: 4

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2016

Opdateret dato: 2019

Ansvarlig: Mads Kristoffer Lund