Tre værktøjer: Styrk lederes trivsel og resultater

Værktøjer til lederes psykiske arbejdsmiljø - ledere, der trives, er bedre til at skabe resultater og trivsel omkring dem.

Find materialet
Digitalt stormøde

Hvorfor er lederes trivsel egentlig vigtigt? Gense det digitale stormøde fra 14. september 2021 med direktør Mads Skovlund Pedersen fra Nordea og administrerende direktør Claus Ladegaard fra DFI. 

Se optagelse af det digitale stormøde
Webinar: Lær at løfte lederes trivsel og resultater

Hvordan løfter I lederes trivsel og resultater? Gense webinaret fra 4. oktober 2021, hvor Jan Heiberg introducerer til tre nye værktøjer og ledere fortæller om deres erfaringer.

Se optagelse af webinar med værktøjer
Del: - -

Trivsel i lederrollen

De fleste ledere er opmærksomme på, om deres medarbejdere trives. Men som leder har din egen trivsel og arbejdsglæde stor betydning for hele arbejdspladsen. Lederens trivsel er lige så vigtig som medarbejdernes.

Dit psykiske arbejdsmiljø påvirkes af bl.a. de opgaver og krav, der stilles til dig, de ressourcer du har til rådighed samt af dine relationer til din egen chef, dine lederkolleger, dine medarbejdere og dit eget personlige netværk. Og det påvirkes ikke mindst af dine egne valg i forhold til lederrollen.

Erfaringen viser, at der er lavere sygefravær og højere kvalitet i opgaveløsningen på arbejdspladser, hvor ledere og medarbejdere trives, og hvor der er en høj social kapital. Derfor har din egen trivsel i lederrollen betydning for hele arbejdspladsen.

To inspirationshæfter

'Trivsel i Lederrollen' og 'Coaching for ledere' er to inspirationshæfter, udarbejdet af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration i 2015. Hæfterne er særligt rettet mod ledere i alle dele af social- og sundhedssektoren, men de kan også bruges af ledere fra andre typer af arbejdspladser.

Trivsel i lederrollen

Hæftet ’Trivsel i lederrollen’ giver dig inspiration og metoder til at afklare og udvikle din egen lederrolle. Læs om at sætte grænser, prioritere og lede dig selv, og få inspiration til at arbejde i netværk med dine lederkolleger. Hæftet er samtidig en introduktion til to vigtige redskaber til et bedre psykiske arbejdsmiljø: Ledercoaching og leder APV. 

Hent mere materiale
På hjemmesiden etsundtarbejdsliv.dk kan du læse mere om ledernes trivsel og du kan hente alle de skemaer og modeller, som er nævnt i hæftet. Her kan du også finde mere materiale, eksempler og inspiration fra lederkolleger fra forskellige arbejdspladser. 

Mere om ledercoaching
Hæftet ’Coaching for ledere’ er et supplement til ’Trivsel i lederrollen’. Her kan du læse mere om coaching som et redskab til at udvikle din lederrolle.


Senest revideret den 18. februar 2021