Tre værktøjer: Styrk lederes trivsel og resultater

Værktøjer til lederes psykiske arbejdsmiljø - ledere, der trives, er bedre til at skabe resultater og trivsel omkring dem.

Find materialet
Digitalt stormøde

Hvorfor er lederes trivsel egentlig vigtigt? Gense det digitale stormøde fra 14. september 2021 med direktør Mads Skovlund Pedersen fra Nordea og administrerende direktør Claus Ladegaard fra DFI. 

Se optagelse af det digitale stormøde
Webinar: Lær at løfte lederes trivsel og resultater

Hvordan løfter I lederes trivsel og resultater? Gense webinaret fra 4. oktober 2021, hvor Jan Heiberg introducerer til tre nye værktøjer og ledere fortæller om deres erfaringer.

Se optagelse af webinar med værktøjer
Del: - -

Coaching for ledere

Coaching er et af de redskaber, du kan tage i brug for at afklare og udvikle din lederrolle og dit eget psykiske arbejdsmiljø. Coaching kan bruges både i forhold til konkrete udfordringer og i forhold til bredere udviklingsprocesser.

Mange ledere oplever, at det er så komplekst og udfordrende at være leder i dag, at de har brug for en coach, der kan hjælpe dem med at reflektere over deres lederrolle og personlige lederstil.

Coaching: Et spejl på din ledelse

Coaching er ikke nogen universalløsning, der kan klare alle slags problemstillinger i sig selv og alene. Coaching kan skabe et rum for refleksion og hjælpe dig med at definere og udvikle din lederrolle.

Coaching kan bruges som et spejl på din egen ledelse, hvor du kan reflektere over spørgsmål som ’Hvordan udvikler jeg mig selv og min lederrolle?’, ’Hvordan løser jeg konkrete paradokser og udfordringer?’, ’Hvad er vigtigt for mig og hvor går mine grænser?’

Inspiration: ’Coaching for ledere’

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har i 2015 udgivet hæftet ’Coaching for ledere’. Her kan du få inspiration til, hvordan du som leder kan bruge coaching som et værktøj til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde.

Hæftet kan med fordel bruges sammen med hæftet Trivsel i lederrollen, som giver ideer og inspiration til at finde din rolle som leder og styrke dit psykiske arbejdsmiljø.

Coaching eller supervision?

Faglig eller kollegial supervision er en anden måde at udvikle dit psykiske arbejdsmiljø og din lederrolle. Her lægger vægten mere på kyndig vejledning end på refleksion. Læs mere om supervision.


Senest revideret den 17. august 2020