Del: - -

Forebyggelse på arbejdspladserne

Forebyggelse på arbejdspladsen skal ske gennem undervisning og instruktion af medarbejderne.

Det er vigtigt at skærpe opmærksomheden på, at hudproblemer ikke nødvendigvis er et vilkår i arbejdet, men faktisk er noget man selv og arbejdspladsen kan gøre en indsats for at undgå.

Det irritative håndeksem opstår oftest på baggrund af mange små belastninger, og hvis hver af disse kan gøres en smule mindre, så kan meget være vundet.

Formaliseret uddannelse af de ansatte på risikoarbejdspladser nytter noget. I arbejdsmiljøsammenhæng betyder intervention, at man sætter ind med forebyggende aktiviteter for at undgå uheldige følgevirkninger af påvirkninger på arbejdspladsen.

Sådanne interventioner kan være undervisningsprogrammer for de ansatte eller for en udvalgt gruppe af ansatte, såkaldte ressourcepersoner, som undervises i hudens funktion, risikofaktorer for håndeksem og symptomer herpå samt brug af handsker, desinfektionsmidler og fugtighedscremer.

For at opmærksomhed på programmet skal fastholdes, kan arbejdspladsen indføre en såkaldt hudpolitik. Hermed menes, at der på arbejdspladsen findes retningslinjer for korrekt udførelse af vådt arbejde og brug af personlige værnemidler, som alle er bekendt med og som nyansatte også introduceres til.

Personlige værnemidler skal være frit tilgængelige på arbejdspladsen, fx bør bomuldshandsker ligge fremme. Flydende sæber og fugtighedscremer skal være ordentligt mærkede og bør ikke indeholde parfume eller nogle af de mest allergifremkaldende konserveringsmidler.

Videncenter for Allergi har udviklet 10 gode råd om arbejdsbetinget håndeksem. Du kan se de 10 råd her.


Senest revideret den 24. april 2020