God trivsel - færre smerter

Faktorer i det psykiske arbejdsmiljø ser ud til at hænge sammen med forekomsten af fysiske smerter og gener.

I denne folder kan du læse kort om forskning på området samt finde inspiration og metoder til at gå videre med en flerstrenget indsats mod muskel- og skeletbesvær på jeres arbejdsplads. Folderen kan bruges af alle der har interesse i at sætte fokus på dette område og er især tænkt som inspiration til videre dialog.

Fakta om materialet

Type: Pjece

Arbejdspladstype: Social og Sundhed

Målgruppe: Arbejdsmiljøgruppen

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2017

Opdateret dato: 2019

Ansvarlig: Jytte Tolstrup