Inspirerende byggeprocesser ved skolebyggeri

Hæftet giver inspiration til, hvordan brugerne inddrages i forbindelse med byggeri af skoler og det bygger på erfaringer fra tre forsøgsprojekter.

I hæftet gives der konkrete bud på, hvordan du som skoleleder eller konsulent kan gennemføre en god proces, så medarbejderne er aktive medspillere fra starten af og oplever ejerskab. Erfaringerne fra de tre projekter peger især på vigtigheden af en god og rettidig forventningsafstemning og rolleafklaring.

Fakta om materialet

Type: Pjece

Arbejdspladstype: Undervisning

Målgruppe: Alle medarbejdere

Sidetal: 12

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2009

Opdateret dato: 2021

Forfatter: Petra Sjouwerman og Søren Svith

Ansvarlig: Rasmus Monnerup Jensen