Temamøde: Forebyggelse af seksuel chikane på arbejdspladsen

Mødet er afholdt

Som et led i kampagnen ”Hvor går Grænsen?” inviterer Branchefællesskaberne For Arbejdsmiljø i samarbejde med Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet derfor til temamøder om seksuel chikane.

På temamøderne, der skal bidrage med viden og inspiration til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane, kan du møde nogle af Danmarks absolut førende forskere og praktikere på området, ligesom du får mulighed for at af-prøve et nyt dialogværktøj udviklet som et led i kampagnen ”Hvor går grænsen?”.

Møderne kommer til at foregå i Kolding og i København. 

 


Senest revideret den 29. juni 2020