Del: - -

Temadag: Krænkende handlinger samt trusler og vold

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 5. december 2019, hvor der bliver afholdt temadag med fokus på forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger samt trusler og vold.

Temadagen tager udgangspunkt i to temaer, som begge kan være forbundet med tabu, og som kan være svære at bringe op i dialogen på arbejdspladsen. Temadagen bliver afholdt af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. 

Hvornår?

Temadagen bliver afholdt 5. december 2019 på Fyn

Hvem?

Målgruppen for temadagen er ledere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter.

Tilmelding

Mulighed for tilmelding kommer senere.


Senest revideret den 18. marts 2020