Konference: Stress, ledelse og roller i arbejdsmiljøet

Et af de centrale temaer for konferencen i 2017 er stress og vi præsenterer et nyt værktøj om forandringer. Derudover vil der være mange workshops med aktuelle arbejdsmiljøfaglige emner og i 2017 vil vi også sætte fokus på roller i arbejdsmiljøarbejdet. Vi opfordrer til at arbejdsmiljøgruppen tager afsted sammen.

Praktiske oplysninger

BEMÆRK! Der er ikke flere ledige pladser på Stress, ledelse og rolle i arbejdsmiljøet. Kontakt venligst Terese Thomsen på  tth@3bar.dk for at blive skrevet på venteliste. 

Konferencen varer to dage og du får lejlighed til at få inspiration fra såvel forskere som praktikere og være sammen med andre engagerede ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og professionelle som arbejder med psykisk arbejdsmiljø inden for social og sundhedsområdet.

Det kan du opleve:

  • Hør spændende oplæg
  • Vælg mellem 8 workshops, hvor du kan fordybe dig og få inspiration
  • Del erfaringer med andre ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, TR og konsulenter fra hele landet.

Hvor, hvem og hvornår?

Tidspunkt: 4.-5. april 

Sted: Nyborg Strand - Hotel og konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Pris: 4.275 kr. pr. deltager

Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter på sygehuse, i hjemmeplejen, døgntilbud, dagtilbud og privat praksis samt interne konsulenter, som arbejder med arbejdsmiljø, HR og uddannelse i kommuner og regioner.


Senest revideret den 29. juni 2020