Del: - -

Konference: Fagligt Træf 2019

Fagligt Træf er en to-dags konference, hvor du kan få inspiration og ny viden gennem oplæg, workshops og samvær med dine fagfæller.

Konferencen er afholdt.

Konferencen blev afholdt på Nyborg Strand den 24. og 25. september 2019.

I år handler træffet om kultur fra forskellige vinkler fx i forhold til arbejde og forflytning, sikkerhed, arbejdet overfor akutte fysiske belastninger og i forhold til et fælles samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Mød bl.a. Per Halvor Lunde, der har fokus på kulturudvikling og håndværket forflytning, Michael Skriver, forskere fra Nationalt Center for Arbejdsmiljø, som er aktuelle med nyt om akut fysisk overbelastning og psykolog Louise Dinsen der mener, at vi på jobbet er hinandens arbejdsmiljø.

Målgruppe
Fagligt Træf er for forflytningsvejledere, ledere, socialpædagoger, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, og arbejdsmiljøkonsulenter, terapeuter arbejdsmiljørepræsentanter m.fl., der er ansat på sygehuse, bosteder for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, plejehjem eller i hjemmeplejen.


Senest revideret den 30. juni 2020