Afholdte inspirationsmøder 2016: Trivsel i kontaktcentre

Spiller du en rolle ift. at fremme et godt arbejdsmiljø i kunde-, kontakt- og callcentre eller i borgerservice?

Så kan du få inspiration til arbejdet på to inspirationsmøder d. 6/10 i Høje Taastrup og d. 13/10 i Aarhus. På møderne får du input fra arbejdspladser med gode erfaringer, oplæg fra en erfaren arbejdsmiljøkonsulent og anbefalinger til at sikre god trivsel og produktivitet i kontaktcentre. Du får også input om temaer som service og tidspres, målinger & performancekrav, ledelse, teknologi og fysisk arbejdsmiljø.

Du får:

  • Rådets anbefalinger til trivsel i kontaktcentre
  • Ekspertviden fra arbejdsmiljøkonsulent Inger-Marie Wiegman
  • Arbejdsplads-vinkler på, hvordan man sikrer god trivsel og produktivitet
  • Mulighed for dialog med andre ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt arbejdsmiljøkonsulenter

Møderne afholdes:

  • 6. oktober 2016 kl. 13-16 hos i Auditoriet hos DSB, Telegade 2, 2630 Høje Taastrup
  • 13. oktober 2016 kl. 9.30-12.30 i Smedien, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus


Pris for deltagelse: 350 kr. (let forplejning og rådets materiale ’Trivsel i kontaktcentre’ er inkluderet)

Målgruppe: Ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt arbejdsmiljøkonsulenter, der spiller en rolle ift. at sikre et godt arbejdsmiljø på kunde-, kontakt- og callcentre samt i borgerservice.

Møderne blev afholdt af BFA Handel, Finans og Kontor.

Program i Høje Taastrup 6/10/16:

13.00 Åbning af mødet ved BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø Handel, Finans og Kontor.
13.15 Oplæg om trivsel i kontaktcentre ved arbejdsmiljøkonsulent Inger-Marie Wiegman, TeamArbejdsliv
13.45 Arbejdsplads-oplæg og deltagerdialog om trivsel i kontaktcentre ved:
  Callcenter Chef, Ceyda Metin Liechti og Fællestillidsrepræsentant, Lone Riis, DSB
14.10 Pause med kaffe, te og kage
14.30 Arbejdsplads-oplæg og deltagerdialog om trivsel i kontaktcentre ved:
  Privatdirektør, Lissi Gammelmark, kontaktcenteret i Danske Direkte, Danske Bank
  Borgerservicechef, Lene Abrahamsen, Høje Taastrup Kommune
  Underdirektør, Arne Sørensen, Nykredit Direkte
15.45 Afrunding af mødet ved BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø Handel, Finans og Kontor.
16.00 Tak for i dag

Program i Aarhus 13/10/16:

9.30 Åbning af mødet ved BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø Handel, Finans og Kontor.
9.45 Oplæg om trivsel i kontaktcentre ved arbejdsmiljøkonsulent Inger-Marie Wiegman, TeamArbejdsliv
10.15 Arbejdsplads-oplæg og deltagerdialog om trivsel i kontaktcentre og virtuelt arbejde ved:
  Callcenter Chef, Ceyda Metin Liechti, DSB
10.50 Pause med kaffe, te og kage
11.10 Arbejdsplads-oplæg og deltagerdialog om trivsel i det virtuelle kontaktcenter ved: 
  Sektionsleder v/ borgerservice, Tina Holdgaard Villumsen, samt borgerservicekonsulent og medarbejder på den digitale hotline, Lotte Laursen, Silkeborg Kommune
  Arbejdsplads-oplæg og deltagerdialog om trivsel i kontaktcentre ved: 
  Privatdirektør og arbejdsmiljøleder, Claus Christensen, kontaktcenteret i Danske Direkte, Danske Bank
12.15 Afrunding af mødet ved BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø Handel, Finans og Kontor.
12.30 Tak for i dag